Other experiences!

      No hay comentarios en Other experiences!
Nesta imaxe temos a nosa compañeira de FP Básica, Soraia Madureira, antes de partir para Barcelos (Portugal) onde vai a realizar as súas prácticas nunha floristeria.

In this picture we have our Basic Vocational Training student, Soraia Madureira, before leaving for Barcelos (Portugal) where she is going to do her internship in a florist’s shop.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *