Experiencias do noso alumnado

Daniel Eduardo Rodríguez é un dos nosos compañeiros que están a realizar as súas prácticas co programa de Erasmus+, en Portugal.

As sús tarefas están organizadas en varios campos como a revisión de empresas poteniales para o cal, leva a cabo un proceso de investigación da empresa e clasificación das mesmas; creación da base de datos de proveedores da empresa e estudiando as políticas e os procesos que se levan a cabo na empresa.

Tamén, actualmente esta traballando na actualización da páxina Web da empresa.

Seguiremos atentas a máis noticias que nos vaia contando.

Daniel Eduardo Rodríguez is one of our colleagues who are doing their internships in the Erasmus+ programme in Portugal.

The company is also involved in fields such as the review of potential companies, carrying out a process of researching the company and classifying them, creating a database of the company’s suppliers and studying the policies and processes that are carried out in the company.

He is also currently working on updating the company’s website.

We will keep an eye out for more news from you.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *