Italia!

      No hay comentarios en Italia!

Hola a todas e todos!

Hello everyone!

Imos ver algunhas imaxes das compañeiras que están en Italia, realizando a súa FCT.

we are going to see some pictures of our colleagues who are in Italy, doing their internships.

Esperamos que as experiencias das vosas compañeiras e compañeiros e as fotos que nos envían vos sexan de interese e utilidade a hora de pensar no curso que ven.

We hope that the experiences of your colleagues and the photos you send us will be of interest and useful when thinking about the next course.

Un saúdo

Best regards

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *