A experiencia de Esther en Azores!

Ola compañeiros e compañeiras!!!

Chámome Esther e estiven facendo as prácticas do ciclo APSD en Azores.

Sí, lestes ben, en Azores, a dúas horas mais ou menos da península e moitos, moitos kilómetros mar adentro.

As miñas prácticas son nunha institución modesta, AURORA SOCIAL, con medios non moi sobrados pero cun persoal envorcado, entusiasta, entregado e sempre (aínda que pareza raro), sempre de bo humor, o que produce nun clima entre o alumno e os profesores moi relaxado.

O meu horario é de 9:00 a 17:00h, aí van chegando os alumnos e alumnas, adultos de idades diversas, mentres o persoal do centro tomamos un café, vemos algo do día anterior e ás 10:00h algún grupo ten unha actividade fóra do centro como a ximnasia, o ioga ou futsal que é fútbol sala…Os que quedan realizan actividades de alfabetización.

Outros días hai unha saída cultural a outra freguesia (pobo) cercana, por exemplo, o outro día fomos ao centro de interpretación de volcáns.

Persoalmente, recomendo facer as prácticas fóra, non só polo que poidas aprender na túa institución, senón polo que podes chegar a coñecerte, todo é un reto, o idioma, a búsqueda de aloxamento, xestionar o diñeiro, e todo te vai a valer para a túa propia educación social.

Dende aquí, quero agradecer aos meus compañeiros e compañeiras de traballo: Andrea, Jaime, Daniela, Marlene e Lurdes.

Vos ánimo, a que o pensedes e valoredes, que é todo un reto.

Por certo, aquí, ata o de agora estamos entre 19 e 22ºC… aínda que chove, pero manga curta en novembro.

Saúdos

Esther

Esther´s experience!!!

Hello everyone!!!

My name is Esther and i was doing my Erasmus+ in azores.

yes, you are well, in the Azores, two hours or so from the mainland and many, many kilometres out to sea.

My internships are in a modest institution, AURORA SOCIAL, with resources that are not very plentiful but with enthusiastic, dedicated and always (although it seems strange), always in a good mood, which produces a very relaxed atmosphere between the student and the teachers.

My timetable is from 9:00 to 17:00, where students arrive, adults of different ages, while the staff of the centre have a coffee, we watch something from the previous day and at 10:00 some groups have an activity outside the centre such as gymnastics, ioga or futsal which is indoor football… Those who are left have literacy activities.

Other days there is a cultural outing to another nearby village, for example, the other day we went to the volcanoes interpretation centre.

Personally, I recommend doing your internship abroad, not only because of what you can learn in your institution, but also because you can get to know yourself, everything is a challenge, the language, finding accommodation, managing the money, and everything will be worthwhile for your own social education.

From here, I would like to thank my work colleagues: Andrea, Jaime, Daniela, Marlene and Lurdes.

I encourage you to think about it and evaluate it as it is a challenge.

By the way, here, until now we are between 19 and 22ºC… although it is still cold, but it is short sleeve in November.

Regards

Esther

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *