Sobre nós

O C.I.F.P. Portovello de Ourense pertence á rede pública de centros integrados de formación profesional da Consellería de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

Foi creado no ano 2011 a partir do IES Portovello.

Actualmente contamos con arredor de 1050 alumnos e 62 profesores especializados cuxo obxetivo común é axudar aos alumnos na sua formación académica e a súa inserción laboral.

Sobre a Coordinación dos Progrmas Internacionais

Cal é o cometido da Coordinación de Programas Internacionais?

  • Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.
  • Informar á comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambio.
  • Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.
  • Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para levalas a cabo.
  • Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.
  • Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.